System Recyrkulacji Ścierniwa

System Recyrkulacji Ścierniwa

System Recyrkulacji Ścierniwa jest rozwiązaniem, dzięki któremu następuje transport, separacja (regeneracja), magazynowanie oraz dostarczanie ścierniwa podczas obróbki strumieniowo-ściernej w Komorze Śrutowniczej. System taki może składać się z następujących elementów:


1. System Zgarniania Podłogowego – służący do zbierania i odprowadzania ścierniwa z podłogi Komory. W zależności od przeznaczenia, System ten może pokrywać całą powierzchnię Komory.
2. Podnośnik kubełkowy – bezobsługowy, napędzany elektrycznie transport ścierniwa z podłogi do systemu separacji ścierniwa.
3. Separator ścierniwa z sitem obrotowym (opcjonalnie magnetycznym)- urządzenie, które wraz z instalacją odpylającą dba o to, aby ścierniwo, raz wykorzystane, wróciło do obiegu pozbawione zanieczyszczeń pyłowych
4. Zbiornik zasypowy – pojemnik na przetransportowane z Komory i oczyszczone ścierniwo, który dokonuje automatycznego zasypu oczyszczarki zapewniając ciągłą i nieprzerwaną pracę

Taki zestaw, opisany powyżej, może działać w „obiegu zamkniętym”, co oznacza ciągły i niewymagający ingerencji człowieka obieg ścierniwa.

Dane kontaktowe


SZATKOWSKI s.c.
Leszek, Mirosław, Wiesław Szatkowscy
ul. Przemysłowa 34
85-758 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

T: 52 322 31 61;
T: 52 342 13 07;

Dział handlowy:

T: +48 795 122 035
T: +48 795 122 036
T: +48 668 645 138

biuro@szatkowski.pl

JoomShaper