Dźwignie sterujące

Dźwignie sterujące

Dźwignia sterująca służy do sterowania pracą oczyszczarki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 stycznia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.) istnieje obowiązek sterowania oczyszczarką z miejsca pracy operatora . W dźwigni sterującej typu „deadman”, umyślne lub też nieumyślne, zwolnienie dźwigni właściwej powoduje natychmiastowe przerwanie procesu czyszczenia. Rozpoczyna się on natomiast w momencie wciśnięcia dźwigni właściwej. Przed przypadkowym załączeniem układu chroni zamontowany odrzutnik ze sprężyną.

Dźwignia elektryczna  w miejsce przewodów powietrza i otworu w dźwigni, używa natomiast przewodu elektrycznego i mikrostyków. Kiedy dźwignia właściwa jest zwolniona, powietrze z oczyszczarki zatrzymywane jest przez elektrozawór. Z niego sygnał elektryczny jest wysyłany przewodem do przełącznika zamontowanego w dźwigni sterującej.  Kiedy dźwignia właściwa zostanie wciśnięta, mikrostyki zostaną zwarte, a sygnał zostanie przesłany do elektrozaworu. Ten   z kolei umożliwia przepływ powietrza do zaworu sterującego pracą oczyszczarki. Dla bezpieczeństwa operatora, wykorzystywane napięcie w przewodzie sterującym wynosi 12 V.

Dźwignia pneumatyczna wykorzystuje dwa podłączane przewody powietrzne. W momencie, gdy dźwignia jest zwolniona, powietrze wlatuje poprzez jeden z przewodów i wydostaje się przez otwór w dźwigni. Kiedy jest wciśnięta, gumowy docisk blokuje otwór, kierując tym samym strumień powietrza do drugiego przewodu powietrznego.  Powracające powietrze zasila zawór sterujący i rozpoczyna proces czyszczenia.

Dane kontaktowe


SZATKOWSKI s.c.
Leszek, Mirosław, Wiesław Szatkowscy
ul. Przemysłowa 34
85-758 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

T: 52 322 31 61;
T: 52 342 13 07;

Dział handlowy:

T: +48 795 122 035
T: +48 795 122 036
T: +48 668 645 138

biuro@szatkowski.pl

JoomShaper